Privacybeleid

Privacybeleid


BSA | The Software Alliance (“BSA” of "wij") verbindt zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met onze algemene voorwaarden https://bsa.nl/gebruiksvoorwaarden) licht toe hoe we gebruikmaken van persoonlijke gegevens die u ons verschaft, of persoonlijke gegevens die we bij u inzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze informatieve diensten om meer te weten te komen over de risico’s van het gebruik van software zonder licentie, of van de uiteenlopende tools en downloads die zijn bedoeld om uw organisatie te helpen conform met de wetgeving te worden of te blijven (samen de “Services”). Gelieve het volgende zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie zullen verwerken. Door de BSA Company Index-site te bezoeken op https://bsa.nl (“de site”) aanvaardt u en stemt u in met de in dit beleid beschreven parktijken voor gegevensverwerking.

De data controller is BSA | The Software Alliance Europe, Middle East & Africa, gevestigd te 2 Queen Anne’s Gate Buildings, Dartmouth Street, Londen, Engeland.

Informatie die we over u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons verstrekt. We verzamelen informatie die u ons rechtstreeks verschaft, bijvoorbeeld wanneer u uw account aanmaakt of wijzigt, deelneemt aan sociale-mediafuncties op onze site of op een andere manier met ons communiceert. Deze informatie kan het volgende omvatten: bedrijfsnaam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere informatie die u wenst te verstrekken.

 • Informatie die we over u verzamelen.
  Wanneer u een account aanmaakt op de site, moet u een e-mailadres, een wachtwoord en een BSA ID voorzien. We noemen dit uw BSA-account. Als u gebruikmaakt van onze diensten via een smartphone, kunt u ook een telefoonnummer en een PIN-code gebruiken als alternatief voor uw gebruikersnaam en wachtwoord. BSA houdt ook een register bij van informele communicaties met vertegenwoordigers van klantenorganisaties. Dit kan ook de namen van bedrijfsdirecteuren en andere functionarissen omvatten die werden ingezameld via publiek beschikbare bronnen.

  We verzamelen ook gegevens die ons helpen een beter inzicht te krijgen in uw gebruik van onze diensten zodat we die efficiënter en doelgerichter kunnen aanbieden. Dergelijke gegevens omvatten de browser die u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, cookies of andere unieke ID’s, de pagina’s die u bezoekt en de features die u gebruikt.

 • Informatie die we ontvangen vanuit andere bronnen. We kunnen ook gegevens aankopen (vb. demografische gegevens, bedrijfsnamen en/of -adressen, enz.) bij andere bedrijven. We werken tevens nauw samen met derden (onder wie bijvoorbeeld businesspartners, onderaannemers in technische dienstverlening, gegevensverwerkers en leveranciers van analytische gegevens) en we kunnen ook van hen informatie over u ontvangen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te garanderen wanneer u onze website bezoekt. We kunnen er onze site ook mee verbeteren.

We kunnen cookies gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Login en verificatie. Wanneer u inlogt op onze site met uw account, slaan we uw uniek ID-nummer samen met het login-tijdstip op in een gecodeerde cookie op uw harde schijf. Dankzij deze cookie kunt u van pagina naar pagina surfen op de site zonder telkens weer te moeten inloggen voor elke pagina. Wanneer u zich afmeldt, worden deze cookies verwijderd van uw computer. We gebruiken ook cookies om het inloggen makkelijker te maken. Uw e-mailadres kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie die op uw computer blijft nadat u zich hebt afgemeld. Dankzij deze cookie kunnen we uw e-mailadres automatisch invullen, en moet u enkel uw wachtwoord invullen wanneer u de volgende keer inlogt. Als u een publieke computer gebruikt of niet wenst dat deze informatie wordt opgeslagen, kunt u de gepaste keuzeknop selecteren op de login-pagina, zodat deze cookie niet wordt gebruikt.

 • Analytische gegevens van de site. Het is mogelijk dat we cookies gebruiken om het aantal unieke bezoekers van een webpagina of een service te tellen of om andere statistieken in te zamelen over de activiteiten op onze site en met onze services. Deze analyses helpen ons om de werking van onze site te beheren en te verbeteren.

In de onderstaande tabel vindt u enkele cookies die we veel gebruiken. De lijst is niet volledig maar is bedoeld om de redenen voor het gebruik van cookies te illustreren.

Naam Cookie
Google Doubleclick Network
Google Analytics
Microsoft Dynamics Marketing
Parature
Facebook
Typeform
Twitter
LinkedIn
Addemar
MailChimp

Naast cookies die BSA kan plaatsen wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat ook derden cookies plaatsen op uw harde schijf wanneer u deze site bezoekt. In sommige gevallen gebeurt dit omdat we derden hebben ingehuurd om bepaalde diensten namens ons te verlenen, zoals website-analyses. In andere gevallen gebeurt het omdat onze webpagina’s content van derden bevatten. Omdat uw browser verbinding maakt met webservers van die derden om content op te halen, zijn die derden in staat om hun eigen cookies te plaatsen of te lezen op uw harde schijf. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Meestal moet u de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren of te verwijderen.

Hoe we uw informatie gebruiken

BSA gebruikt uw informatie om uw BSA-account aan te maken waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten. Verder gebruiken we ze om de diensten en producten die we aanbieden, te verbeteren en te personaliseren; om u te informeren over veranderingen in onze dienstverlening; om onze site te verbeteren zodat de inhoud ervan op de meest efficiënte manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd; om u in staat te stellen te werken met interactieve features van onze service, wanneer u daarvoor kiest. Tot slot gebruiken we uw informatie in het kader van onze inspanningen om onze site veilig te houden.

Informatie die u ons verschaft of die we inzamelen via deze site, kan worden gecombineerd met informatie die wordt ingezameld via andere BSA-websites en –services. De bedoeling: we willen u een consistente en persoonlijke ervaring verzekeren in uw interacties met ons. Het is ook mogelijk dat we deze gegevens aanvullen met informatie van andere bedrijven.

We kunnen de informatie ook benutten om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen wanneer een activiteit ten einde loopt of om informatie, hulpbronnen en assistentie te bieden. Daarnaast communiceren we ook met u om te laten weten wanneer u actie moet ondernemen om uw account actief te houden, en u marketingcommunicatie te sturen, echter alleen met uw toestemming (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons verschaft en informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden (in functie van de types van informatie die we ontvangen).

Bekendmaking van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met aangesloten bedrijven van BSA (voor een up-to-date lijst met onze aangesloten bedrijven kunt u hier terecht: http://www.bsa.org/about-bsa/bsa-members).

We kunnen uw informatie ook delen als volgt:

 • met businesspartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we met (hen of met) u aangaan;

 • met leveranciers van analytische gegevens en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en de optimalisering van onze site;

 • Als we de plicht hebben uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze Algemene Voorwaarden https://bsa.nl/gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van BSA, onze klanten of anderen te vrijwaren.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we over u inzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die actief zijn buiten de EER en die voor ons of voor één van onze leveranciers werkzaam zijn. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat uw gegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We kunnen echter de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden doorgestuurd, niet garanderen; elke transmissie gebeurt voor uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strenge procedures en veiligheidsmaatregelen in acht nemen om te trachten ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet te verwerken met het oog op marketingdoeleinden. We zullen u informeren (gewoonlijk vooraleer we uw gegevens inzamelen) als we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn om uw informatie bekend te maken aan derden voor die doeleinden. Tenzij u ons uitdrukkelijk toestaat om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden (meestal door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren waarmee we uw gegevens inzamelen), zullen we uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor die doeleinden. U kunt dat recht op elk moment uitoefenen door ons te contacteren op info@bsa.org.

Onze site kan nu en dan links naar en vanuit websites van ons partnernetwerk, van aangesloten bedrijven en van filialen bevatten. Als u een link volgt naar een van die websites, gelieve dan te noteren dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor die beleidsregels. Gelieve deze beleidsregels na te gaan vooraleer u persoonlijke gegevens indient via deze websites.

Toegang tot informatie

U hebt het recht op toegang tot de informatie die we over u bezitten. Voor elk verzoek om toegang kan een kleine vergoeding worden gevraagd om te voorzien in onze kosten voor het bezorgen van de details van de informatie die we over u bezitten. Zie het gedeelte “Contact” hieronder voor de manier waarop dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend bij BSA.

Veranderingen in ons privacybeleid

Eventuele toekomstige veranderingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst. Indien nodig, wordt u ook verwittigd via e-mail. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er updates of aanpassingen zijn in ons privacybeleid.

Contact

Uw vragen, opmerkingen en verzoeken over de manier waarop we uw gegevens verwerken (waaronder ook verzoeken om toegang tot die gegevens), kunt u richten aan info@bsa.org.

Deze site maakt gebruik van cookies. Klik voor meer informatie
sluiten